POWRÓT DO WWW AUTORA STRONY                                                                           
warwitek@gmail.com
ĆWICZENIA TERENOWE ZAGRANICZNE 2015
II ROK kierunek "turystyka i rekreacja" IG UP w Krakowie

 
Program ćwiczeń
 
ostateczny kosztorys

Tematy do opracowania przez studentów

Tematy wybrane - aktualizacja co 24h
Uczestnicy ćwiczeń 2015

Rozmieszczenie studentów
w autokarzeKontakt z prowadzącymi ćwiczenia:

dr Piotr Dolnicki (pdolnicki@up.krakow.pl)                   
dr Witold Warcholik (warwitek@gmail.com)
tel: 691288840


Strona oficjalna ITB Strona TropicalIsland
Warunki zaliczenia ćwiczeń:
- obecność na zajęciach,
- realizacja pilotażu fragmentu trasy,
- realizacja usługi przewodnickiej w terenie (obiekt, odcinek spaceru),
- test zaliczeniowy pisemny (treści turystyczne z 5 dni + targi ITB).
  GALERIA zdjęć
ze zrealizowanych ćwiczeń w latach 2012-2014:
 
Adresy i linki miejsc noclegowych:

1. Hotel Medinek,Palackeho Namesti 316, Kutna Hora

2. HOSTEL  AZ, Jindřišská 901/5, Praga

3. A&O Berlin Mitte Hotel, Berlin

4. Hotel Mużakowski - Łęknica

Informacje archiwum 2012/2014:

Rozliczenie finansowe ćwiczeń: stan licznika start=419840, stan licznika meta=421565, czyli liczba przejechanych kilometrów = 1725
stawka autokar = 4,5zł /1km netto + 8% = 1725km x 4,5zł = 7762.6zł netto + 8% = 8383zł

TEST ZALICZENIOWY:
Wyniki 1 termin,
Zaliczenie poprawkowe studenci niestacjonarni: 11.06.2013, godz. 16.00, pok. 537 (przeprowadzi dr W. Warcholik)
Zaliczenie poprawkowe studenci stacjonarni: 28.05.2013 (przeprowadzi mgr K. Ziółkowskiej-Weiss).

Uwaga: Do dnia 19 lutego 2013 zbierane są środki finansowe od studentów według kosztorysu podanego powyżej.
Brak wpłaty środków do tego terminu jest równoznaczny z rezygnacją studenta z uczestnictwa w ćwiczeniach terenowych.
Środki zbierają: Pani Agnieszka Mąka (od studentów niestacjonarnych), Pani Agata Kural (od studentów I roku) oraz Pan Rafał Piskorz (pozostali uczestnicy wyjazdu).

UWAGA: Obowiązkowe konsultacje nr 2 według poniższego harmonogramu
(wydanie środków pieniężnych studentom odpowiedzialnym za punkty programu, ostateczny program). Na konsultacje przychodzą Państwo ze sprecyzowanym kosztorysem, na podstawie którego zostaną Państwu wydane środki pieniężne oraz z precyzyjnie przygotowanym (z dokładnością do 15 minut) programem prowadzonego odcinka trasy i wynikami telefonicznych i e-mailowych ustaleń z obiektami, takimi jak muzea itp.:

- 20.02.2013, godz. 20.00, pokój 526 -
Justyna Kosowska, Zuzanna Błachut, Nikoletta Nowak, Izabela Grygiel, Sylwia Baran, Paulina Sulisz, Jakub Durman, Agnieszka Mąka, Aleksandra Pyclik, Katarzyna Malec, Martyna Mycka, Patrycja Piela.
- 20.02.2013, godz. 20.30, pokój 526 -
Agata Kural, Oriana Lizak, Elżbieta Pilch, Katarzyna Wiejacha, Justyna Kwiecińska, Agata Szczygieł.
- 27.02.2013, godz. 20.00
, pok 537: Agnieszka Kaja  Paulina Głowacka  Marta Krawczyk  Sonia Dąbrowa  Katarzyna Garus  Arkadiusz Głuch  Paula Pabian  Katarzyna Leśniak  Wioleta Walczak Aleksandra Szymanik  Sebastian Kłobuch  Krystian Podstolak.
- 27.02.2013, godz. 20.30, pok. 537: Konrad Bereś, Mateusz Piwowarczyk, Maciej Kukla, Justyna Kulisa, Karolina Bartel, Agnieszka Olejnik, Monika Marchwiana, Weronika Brożek, Iga Dudek, Daniel Flaga, Joanna Gierat, Katarzyna Strączek, Karolina Grycz, Aleksandra Szerląg, Hanna Szkoła, Marta Król.
Na spotkaniach przeprowadzimy sprawną symulację całego dnia, jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości co do programu swojego odcinka itp. to proszę przed spotkaniem drogą e-mailową je przedstawić.

Proszę o pilną e-mailową informację
(przed 20.02.2013) od osób:  Katarzyna Garus i Arkadiusz Głuch (szczegółowy program minutowy i finansowy tematu), Weronika Brożek i Iga Dudek (szczegółowy program minutowy i finansowy tematu). 
ARCHIWUM

OBÓZ TERENOWY ZAGRANICZNY 2012
OŁOMUNIEC,PRAGA,DREZNO,BERLIN
(ITB),WROCŁAW...
II ROK kierunek "turystyka i rekreacja" IG UP w Krakowie


KONTAKT Z OSOBAMI REALIZUJĄCYMI OBÓZ:
dr Małgorzata Kozłowska
- kierownik obozu (ninada@tlen.pl)                        e-mail grupowy studentów niestacjonarnych (pojadą w autokarze nr 2): tir2010r@gmail.com
dr Renata Rettinger (rettinger@onet.eu)                                                         e-mail koordynatorki tematów do opracowania (Pani Karolina Bieda): no_cka@onet.eu
dr Joanna Zawiejska (zawiejska.joanna@gmail.com)                                       e-mail skarbnika grupy, kierowniczki ds.studenckich (Pani Joasia Żegleń): asik511@gmail.com
dr Witold Warcholik (witek.maciej@gmail.com), tel: 691288840


 
Program obozu prezentacja
   
Tematy do opracowania przez studentów

Adresy miejsc noclegowych

Strona oficjalna ITB Przydział uczestników do autokarów   Praga: AplusHostel Praga, ul. Na Florenci 1413/33        www.aplus-hostel.cz

   Rozmieszczenie studentów w autokarze nr 2  Berlin: Citystay, Rosenstraße 16, 10178 Berlin           www.citystay.de