ĆWICZENIA TERENOWE
Z GEODEZJI 2016
 Kierunek "gospodarka przestrzenna"
I rok, studia stacjonarne I stopnia


Prowadzący zajęcia:  dr inż. Witold  Warcholik  /www.geoasysta.pl/

Galeria zdjęć
z ćwiczeń  terenowych
 Najbliższe ćwiczenia sytuacja pogodowa 28.03.2016, godz. 8.00

NOWE TERMINY ĆWICZEŃ TERENOWYCH oraz składy zespołów przypisanych do tych terminów w pliku na lewym panelu (Terminy ćwiczeń...)

Terminy ćwiczeń terenowych i składy zespołów pomiarowych - TUTAJ 

Start zajęć: Kamień Papieski na Błoniach
 


Z zajęć zostanie usunięta osoba która:
- spóźni się więcej niż 15 minut. Osoba taka zostaje skreślona z listy uczestników ćwiczeń.
- nie spełni warunku niezbędnego wyposażenia studenta (poniżej),
- nie przestrzega regulaminu ćwiczeń,
Proszę zaopatrzyć się w żywność i napoje na całodzienne zajęcia.
Osoby nieobecne będą mogły, po wcześniejszym zgłoszeniu, odrobić ćwiczenia wyłącznie w terminach ćwiczeń innych roczników.
NUTKA WSPOMNIEŃ... z minionych lat:
Informacje o ćwiczeniach terenowych studentów studiów dziennych 2008 - www   oraz galeria zdjęć z ćwiczeń terenowych studentów stacjonarnych - www
Galeria zdjęć
z ćwiczeń terenowych studentów niestacjonarnych w 2008 roku - www

Wybrane zagadnienia realizowane w trakcie ćwiczeń terenowych w 2012 roku:

-realizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej z wykorzystaniem TOTAL STATION SOUTH
-realizacja profili topograficznych metodą niwelacji geometrycznej z wykorzystaniem niwelatorów NEDO, GPS i altymetru elektronicznego,
-przetwarzanie danych pomiarowych, analiza i wizualizacja wyników pomiarów przy użyciu narzędzi SIT.

-szacowanie odległości, wysokości, nachyleń i kierunków bez użycia instrumentów pomiarowych,
-realizacja odręcznych szkiców terenowych uzupełnionych rysunkiem poziomicowym i profilami topograficznymi,
-orientacja w terenie z użyciem mapy topograficznej i odbiornika GPS,


Niezbędne wyposażenie studenta do ćwiczeń terenowych:
- notatnik w twardych okładkach
- 2 arkusze białego papieru (A4)
- 2 arkusze papieru milimetrowego (A4)
- ołówek, kątomierz, ekierka, linijka
- dowód osobisty, indeks
- potwierdzenie ubezpieczenia
- obuwie turystyczne do pracy w trudnym terenie (ponad kostkę)
- odzież chroniąca od deszczu i wiatru

Uwaga: Studenci bez powyższego wyposażenia nie zostaną dopuszczeni
do zajęć w terenie.