WSZYSTKIE PUBLIKACJE dr W. Warcholika TUTAJ
Witold Warcholik, publikacje na temat gier terenowych:                      
            

Warcholik W., 2014, Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej, Turystyka Kulturowa, nr 7, s. 6-19.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

Warcholik W., 2014, Cultural Tourism – on the City Game board of Cracow, Turystyka Kulturowa, nr 7, s. 111-125.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

Warcholik W., 2014, Gra miejska jako forma prezentacji Krakowa [w:] A. Ogonowska, M. Roszczynialska (red.)  Kraków. Miejsce i tekst, Wyd. Universitas, Kraków, s. 199-209.

Tracz M., Warcholik W., 2013, Zabawy i gry terenowe z GPS - geocaching, Geografia w Szkole, nr 6, s. 25-29.

Warcholik W., 2013, Cracow city games - an innovation in tourism?, Visnyk of the Lviv University. Series Geography, issue 43, pt. 1, p. 376-381.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 126, Studia Geographica III, Wyd. Nauk. UP, Kraków, s. 87-97.
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

Warcholik W., 2012, Gra miejska - innowacyjna forma turystyki miejskiej?, Geography and tourism: national and international experience, Proceedings of VI International Scientific Conference, Lwów, s. 490-496.

Warcholik W., Leja K., 2011, Gra miejska - innowacyjny produkt turystyczny? [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.) Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i godpodarki w układach przestrzennych", Warszawa-Krakow, s. 98-99.

Warcholik W., 2008, Gry geoinformacyjne w warsztacie nauczyciela [w:] J. Migdałek, M. Zając (red.) Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 165-177.

Warcholik W., 2008, Gry GPS - od zdrowej rywalizacji do efektywnej nauki, Lider, nr 12 (215), s. 25-28.46.

Warcholik W., 2008, Zabawa - geoinformacją, Edukacja i Dialog, nr 9 (200), s. 71-77.

(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU)

Warcholik W., 2008, Gry GPS w edukacji szkolnej, Dokumentacja Geograficzna, nr 38, s. 47-53
(PEŁNA WERSJA ARTYKUŁU).