Powrót do www autora strony
Powrót do strony IG UP
                                                                                                                                                                           e-mail: warwitek@gmail.com


ĆWICZENIA TERENOWE

"SUDETY"
  oraz Wyżyna i Nizina Śląska
12-15.06.2013
dr Witold Warcholik,
dr Krzysztof Wiedermann


 Strona prywatna dr Witolda Warcholikafot. W. Warcholik
Start ćwiczeń studenci niestacjonarni: 12.06.2013 - o godzinie 8.00 odjeżdża autobus z parkingu przed budynkiem UP. Proszę być minimum 15 minut wcześniej.
Koniec ćwiczeń: 15.06.2013 - godz. 20.00 - parking przed budynkiem UP.    OBSADA AUTOKARU
Prowadzący ćwiczenia: dr Witold Warcholik, dr Krzysztof Wiedermann

ORIENTACYJNY STUDENCKI KOSZT ĆWICZEŃ
Studenci niestacjonarni (wariant 30 osób) = 250zł transport+120zł noclegi+30zł bilety (PNGS,kolejka linowa na Kopę,Kościół Pokoju)
Szkic trasy Trasa 2013 (w przygotowaniu)
1. dzień: Kraków - osiedle Giszowiec - osiedle Nikiszowiec – Katowice centrum  – Bytom centrum – Bytom Bobrek - Gliwice - Wrocław (wieczorny spacer).

2. dzień: Wrocław - Jawor lub Świdnica - wejście na Ostrzycę - Jelenia  Góra - Karpacz
3. dzień: Karkonosze. W godzinach popołudniowych Karpacz - Kowary - Chełmsko Śląskie - Radków.
4. dzień: Radków - Góry Stołowe - uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej - Kraków.
Zarys problematyki regionalnej

Geografia fizyczna Polski: Regionalizacja fizycznogeograficzna Sudetów. Skały budujące główne pasma sudeckie. Wulkanizm sudecki. Surowce mineralne Sudetów i Wyżyny Śląskiej. Rozwój rzeźby Sudetów oraz jej charakterystyczne cechy, m.in. niecki, powierzchnie zrównań, hipotezy genetyczne kotlin śródgórskich, sudecki uskok brzeżny, Przedgórze a Pogórze Sudeckie, struktura płytowa Gór Stołowych, formy wietrzenia piaskowców i granitów, zlodowacenia górskie. Cechy sieci hydrograficznej Sudetów, przełomy rzeczne. Geneza i zróżnicowanie wód mineralnych regionu sudeckiego. Powodzie w Sudetach i metody ich zapobiegania. Antropogeniczne przekształcenia i formy rzeźby na terenie Górnego Śląska. Piętrowość klimatyczna i roślinna Sudetów. Klęska ekologiczna. Formy ochrony przyrody. Warunki naturalne rozwoju przemysłu na terenie GOP oraz rolnictwa na terenie Niziny Śląskiej.

Historia turystyki górskiej w Polsce: Historia ruchu turystycznego w Sudetach. Ewolucja form zagospodarowania turystycznego obszarów górskich. Ośrodki obsługi ruchu turystycznego. Rozwój turystyki a problematyka uzdrowisk.

Metodyka przewodnictwa: Obowiązki pilota. Specyfika prowadzenia wycieczek autokarowych, współpraca z kierowcą. Posługiwanie się mikrofonem i GPS w autokarze i na wolnym powietrzu. Bezpieczeństwo grupy. Praca przewodnika, prowadzenie wycieczek w autokarza, terenie otwartym i obiektach zamkniętych.

Krajobraz antropogeniczny: Antropopresja przemysłowa. Kształtowanie się sieci osadniczej na Śląsku. Procesy urbanizacji i suburbanizacji. Depopulacja obszarów peryferyjnych. Rozwój i funkcje miast – funkcje centralne i wyspecjalizowanie. Struktura i geneza industrializacji. Współczesne procesy transformacji i adaptacji przedsiębiorstw. Powstawanie obszarów przemysłowych – idea specjalnych stref ekonomicznych, działalność parków technologicznych. Oddziaływanie przedsiębiorstw przemysłowych na rozwój miast i regionów. 


Tematy
i noclegi

OBOWIĄZKOWE TEMATY DO OPRACOWANIA

dostępne są: tutaj

Indywidualna forma zaliczenia (dla osób które minimum miesiąc przed terminem ćwiczeń zgłoszą że nie mogą brać udziału w ćwiczeniach): TUTAJ

Noclegi 2013 - w trakcie rezerwa

Noclegi 2012 studenci niestacjonarni:
12/13.06.2013 - Wrocław - Hostel Mleczarnia, cena osobodoba = 40zł
13/14. 06.2011 - Karpacz - FWP Leśny Zamek, cena osobodoba = 34 zł
14/15 06.2012 - Radków - Pafawag Radków, cena osobodoba = 25 zł.
 

Obowiązkowe wyposażenie studenta w trakcie ćwiczeń regionalnych i ogólne uwagi organizacyjne:
1. Studenci są zobowiązani starannie skompletować strój turystyczny i obuwie, uwzględniając zmienność pogody w górach (śnieg, deszcz), posiadać parasol i latarkę.
    Osoby których strój będzie zagrażał ich bezpieczeństwu zostaną wyproszone z zajęć.
2. Studenci posiadają notatniki i mapy, obowiązkowo: samochodowe lub turystyczne obejmujące trasę ćwiczeń terenowych oraz mapy o większej szczegółowości odcinka który prowadzą,
3. Każdy student zobowiązany jest posiadać dokumenty:
- dowód osobisty lub paszport (przekraczanie granicy, pobyt w strefie przygranicznej),
- zaświadczające o ubezpieczeniu zdrowotnym i NW,
4. Studenci są zobowiązani do poinformowania prowadzących o problemach zdrowotnych i innych okolicznościach (np. ciąża) utrudniających pokonywanie górskich szlaków turystycznych.


Studenci Instytutu Geografii UP w wybranych punktach tras w trakcie zajęć prowadzonych przez W.Warcholika i K.Wiedermanna  (fot. W.Warcholik, M. Gut):
   
zajęcia terenowe
Karkonosze
(Śnieżka,
Równia)

zajęcia terenowe
Karkonosze:
stawy,
Słonecznik,
Wangzajęcia terenowe
Góry Stołowe

zajęcia terenowe
Ostrzyca
wykład,
sesja terenowa
w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy
punkt  terenowy
UNESCO
 Świdnica:
Świątynia Pokoju,
Rynek
kalejdoskop:
kaplica
czaszek,
kopalnia
złota,
kamienna
zapora


Problematyka sudeckich uzdrowisk:
(Polanica,
Szczawno, Cieplice)
Górny Śląsk
(Gliwice:
architektura,
rewitalizacja,
Katowice)
Przemysł i transport:
(Bytom,

Worek Turoszowski,
Lubawka...)
Osadnictwo:
(Giszowiec,
Nikiszowiec,
Bobrek)

Sami Swoi,
apostołowie
i u prząśniczkiFRAGMENT SUDECKIEJ GALERII ZDJĘĆ - ANDRZEJ WICHER - absolwent IG UP
leśny studencki poranek kaplica czaszek strumień Szklarka wodospad Szklarki zapora Pilchowice zamek-szpital Moszna
 
Problemy z zakresu geografii społeczno-gospodarczej i geografii turyzmu:
1. Sudety - Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników, 2003, B. Czarnecka (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin.
2. Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dln. Śląska u progu trzeciego tysiąclecia, 2000, 49 zjazd PTG, Wrocław.
3. Gwosdz K., 2001, Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: przypadek Górnego Śląska , Czasop. Geograf., PTG, 72, 3-4, Wrocław.
4. Gwosdz K., 2004, Ewolucja rangi miejscowości w konurbacji przemysłowej. Przypadek Górnego Śląska (1830-2000), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
5. Łoboda J., 1993, Przestrzenne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Sudetów, Acta Universitatis Wratislaviensis no 1343. Studia Geograficzne, Wyd. UW, 58, Wrocław.
6. Ciok S., 1991, Sudety obszarem problemowym. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, nr 1236.
7. Gwosdz K., Murzyn M.A., 2003, Dylematy rozwojowe sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki [w:] J. Runge (red.), Granice, Obszary Przygraniczne, UŚ, Katowice.
8. Wiedermann K., 2007, Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego, Wyd. Nauk. AP, Kraków.
9. Winiarski B., 1999, Czynniki konkurencyjności regionu na przykładzie Dolnego Śląska (w:) Klamut M. (red.), konkurencyjność regionów, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

1. Mazurski K. R., 2004, Geografia turystyczna Sudetów, Wyd. Sudety, Wrocław.
2. Karkonosze, 1993, M. Staffa (red.) Wyd. PTTK Karj.
3. Staffa M., 1996, Karkonosze, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
4. Warcholik W., 2006, Sudety {w:] Góry Polski - przewodnik, M. Kędzierska (red.) Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków.
5. Warcholik W., 2005, Karkonosze, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków.

Czasopisma popularno-naukowe dostępne TUTAJ
Problemy z zakresu geografii fizycznej:
1. Sudety - Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników, 2003, B. Czarnecka (red.) Wydawnictwo UMCS, Lublin.
2. Karkonosze - Przyroda nieożywiona i człowiek, 2005, M. Mierzejewski (red.) Wydawnictwo UW, Wrocław.
3. Geomorfologia Sudetów Zachodnich, P. Migoń (red.), suplement 1, VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra.
4. Ciok S., 1991, Sudety obszarem problemowym. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, nr 1236.
5. Gawlikowska E., 2000, Ochrona georóżnorodności na Dolnym Śląsku. PIG, Warszawa.
6. Jahn A., 1980, Główne cechy i wiek rzeźby Sudetów, Czasopismo Geograficzne, t.51, z.2.
7. Walczak W., 1968, Sudety, PWN, Warszawa.
8. Walczak W., 1970, Obszar Przedsudecki, PWN, Warszawa.
9. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Karkonosze Polskie, 1985, A. Jahn (red.) Wydawnictwo PAN, Warszawa.
                      

Wszystkie pytania organizacyjne - koordynator ćwiczeń regionalnych Sudety
- dr inż. Witold Warcholik (warwitek@gmail.com, 0691288840)