Powrót do strony głównej prowadzącego obóz - dr Witold Warcholik                                                                                                                                                                        

 OBÓZ TURYSTYKI AKTYWNEJ 2019
JURA / POGÓRZE / BESKID NISKI

PPREZENTACJA OBOZU 2019
Termin STUDENCI STACJONARNI:
Jura: 13-14 czerwca 2019
Beskid Niski - 15-17 czerwca 2019

Termin STUDENCI NIESTACJONARNI:  
Jura - 13-14 kwietnia 2019
Beskid Niski - 7-9 czerwca 2019

  
LISTA TEMATÓW I PROGRAM obozu 2019 - studenci stacjonarni

LISTA TEMATÓW I PROGRAM obozu 2019 - studenci niestacjonarni
FOTOGALERIA 2013
FOTOGALERIA 2012                                                                                                                     
                       Kryteria zaliczenia obozu:
                          - obecność na zajęciach w terenie,
                                   - przestrzeganie regulaminu ćwiczeń terenowych (REGULAMIN podpiszecie Państwo w pierwszym dniu zajęć).

                                   - zrealizowanie w terenie przydzielonego tematu. 
                                                    - test zaliczeniowy z problematyki pięciu dni obozu (termin - w piątym dniu obozu),
                                Osoby które nie zrealizują lub bardzo słabo zaprezentują swoje tematy będą zdawać test zaliczeniowy pisemny w Krakowie.


                        Obowiązkowe wyposażenie studenta w trakcie ćwiczeń regionalnych i ogólne uwagi organizacyjne:
                                1. Przydział osób do grup jest obowiązkowy według ustalonej listy,
                                2. Studenci pokrywają koszty noclegów, wstępu do parków narodowych, obiektów turystycznych, oraz przejazdu.
                                3. Studenci są zobowiązani starannie skompletować strój turystyczny i obuwie, uwzględniając zmienność pogody w górach (śnieg, deszcz).
                                Osoby których strój będzie zagrażał ich bezpieczeństwu zostaną wyproszone z zajęć. Proszę zabrać latarki.
                                4. Studenci posiadają notatniki i mapy obejmujące trasy ćwiczeń terenowych.
                                5. Każdy student zobowiązany jest posiadać dokumenty:
                                - dowód osobisty lub paszport (pobyt w strefie przygranicznej),
                                - zaświadczające o ubezpieczeniu zdrowotnym i NW,
                                6. Studenci są zobowiązani do poinformowania prowadzących o problemach zdrowotnych i innych okolicznościach (np. ciąża).